La museïtzació del Castell de Castalla

La museïtzació del Castell de Castalla (Espanya): la realitat que va poder ser i no serà

Juan Antonio Mira Rico

Universitat Oberta de Catalunya / ICOMOS-ICOFORT, Castalla, Spain, mirarico@hotmail.com

Màrius Bevià i Garcia

Architect, Sant Joan d'Alacant, Spain, mariusbg@gmail.com

José Ramón Ortega Pérez

Arpa Patrimoni, Sant Vicent del Raspeig, Spain, arpaoscu@gmail.com

Introducció a la museïtzació del Castell de Castalla

Text original:

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/FORTMED/FORTMED2020/paper/viewFile/11342/5390

Defensive Architecture of the Mediterranean / Vol XI / Navarro Palazón, García-Pulido (eds.)

© 2020: UGR ǀ UPV ǀ PAG DOI: https://dx.doi.org/10.4995/fortmed2020.2020.11342

1 comentari a “La museïtzació del Castell de Castalla”

 1. Bon dia!

  En nom de Màrius Bevià i Garcia, José Ramón Ortega Pérez i meu perquè un article nostre ha sigut traduït en la seua pàgina web sense el nostre permís. Açò ha passat a pesar que som titulars del copyright de l’article, com bé pot apreciar-se als crèdits del volum i ningú s’ha adreçat a nosaltres -o a mí, que soc de Castalla i fàcilment localitzable-; el treball ja es troba publicat en les plataformes científiques corresponents i la llicència creative commons sols “permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera (…) -és a dir, no pot ser traduïda- (https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES).

  Aleshores, en nom dels tres, demane la retirada de l’entrada.

  Moltes gràcies,

  Juanan, Màrius i José Ramón

  Respon

Feu un comentari