Publicada la ordenança patrimonial de Castalla

 

Hola estimats, fa poc ens van enviar al correu aquest edicte que va aparèixer al bulletí oficial de la província d'Alacant amb nº 199 i que mostra la Ordenança Municipal del Patrimoni Cultural de Castalla. Aquesta "guia" és el resultat de l' esforç de l'àrea Patrimonial de l'Ajuntament respecte a una política cultural oblidada durant molt de temps. A més, és un clar signe de progrés en aquest camp tant desconegut ací al poble, i sobre tot suposa un avanç i una esperança a totes aquelles persones, associacions, entitats i col·lectius que van promoure i promouen la intervenció i conservació dels nostres bens culturals, que al cap i la fi són la ferma expressió de la nostra història i el nostre passat.

El text mostra una normativa local prou completa que fins ara Castalla no tenia. El document apareix detallat des de la pàgina 19 fins a la 25 del mateix bulletí. Ací teniu l'index que resumix els diferents punts però si voleu consultar-lo i llegir-lo tranquilament, baix teniu l'enllaç:

ORDENANZA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTALLA

 • - INTRODUCCIÓN
 • - ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
 • - ÁMBITO DEL ELEMENTO CATALOGADO
 • - PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA
 • - PROYECTO TÉCNICO. OTORGAMIENTO DE LICENCIA
 • DE INTERVENCIÓN
 • - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR TRAS FINALIZAR LA INTERVENCIÓN
 • - LICENCIA DE OBRAS EN ÁREAS O ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA O PALEONTOLÓGICA
 • - HALLAZGOS EN OBRAS FUERA DE LAS ÁREAS O ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
 • - EDIFICACIONES ANTIGUAS NO CATALOGADAS
 • - GRADOS DE PROTECCIÓN
 • - TIPOS DE ACTUACIÓN
 • - ACTUACIONES PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO INMUEBLE INCLUIDO EN EL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO Y EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
 • - ENTORNOS DE AFECCIÓN
 • - CATEGORÍAS DE LOS ESPACIOS O ÁREAS DE PROTECCIÓN
 • ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA
 • - NO APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN FUERA DE ORDENACIÓN
 • - DEBER DE CONSERVACIÓN
 • - RUINA
 • - USO DE LOS BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
 • - MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL PATRIMONIO INVENTARIADO Y/O CATALOGADO
 • - BENEFICIOS FISCALES
 • - INFRACCIONES Y SANCIONES
 • - ZONAS NO CATALOGADAS A PROSPECTAR ARQUEOLÓGICAMENTE
 • - SUBROGACIÓN LEGAL

MÉS INFORMACIÓ AL BULLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT. CLIK ACÍ.

Pd. A l'associació d'amics i veïns del Centre Històric: este document marca entre altres coses les pautes d'intervenció al poble, i per defecte del Centre. Per tant recomane que li feu una ullada ben gran, si es que no ho heu fet ja.

Salutacions

Feu un comentari