Crònica d’esdeveniments: 1630, 1648 i 1671

 

Continuant en esta publicació que té anècdotes de diversos anys, i que no explicaré que és perquè ja ho he fet, pose els relatius a:

1630

"Lámpara de plata para el Altar Mayor i Pié del Viril fabricados este por 50 libras y aquella por 74 a expensas de Onofre Bernat. Consta por una manda de sus testamento ante Honorato Corbí dia 4 de junio. Otra lampara de plata para el convento a expensas del mismo. Consta por ante Lucas Juan, Notario."

1648

"Peste en este Reino y en las villas cirncunvecinas. No entra en esta parte por intercesión Patrón Titular de la misma. Tiene Mosén José Mellado un apestado que por encima de las paredes del huerto entró en su casa y bo se comunica la peste a nadie."

1671

"Centenar 1º de la Iglesia Parroquial es celebrado. Pila bautismal, en ella se pona una copa de alambre con tapa de lo mimo a 28 de marzo"

Els llums (lámparas) que queden tant en l'esglèsia com al convent crec que són d'època recent. Algú ho sap? Crec que en la Guerra Civil es va pedre tot el mobiliriari dels dos temples religiosos, a no ser que algú en aquells moments de Preguerra agafara els materials i els guardara. Ho dic perquè sé que més d'un Castallut va protegir i custodiar elements de Sants i altres peces durant el conflicte bèl·lic.
Repecte a la Pesta, segons Antoni Furió al seu llibre "Història del País Valencià" en la pàgina 324, si és cert que entre el període de 1647-1652 es va produir per tot el territori valencià successius brots pestífers. En aquesta situació, Castalla no va estar al marge, i és per això que trobem notícies d'aquest brot al nostre poble.
Ja per últim trobem un notícia sobre la commemoració del primer centenari de l'esglèsia. No sé, si l'actual copa de la pila bautismal es la que correspon a aquest any. Crec que també és una recreació de la que hi havia, però no estic segur del tot.

Anys ja publicats:

1463
1521 i 1529
1613 i 1624

Salutacions

Feu un comentari