Jaciments arqueològics a Castalla: L’Alqueria d’ Almarra

Escrita per J.C. - de juny 02, 2011

Hola a tots, tornem a publicar al blog, amb l'apertura d'una nova secció on parlarem de l'arqueologia al nostre poble i de la Foia.

En este cas compartirem amb vosaltres les diferents troballes que s'han produit ací a Castalla.

Hui parlarem de L'Alqueria d'Almarra:

El jaciment es situa sobre la plana central de la Foia de Castalla, prop del Riu Verd. Aquesta Alquería comprèn material ceràmic distribuït en un àrea bastant extensa, de 1,5 hectàrees. Dins d'aquest perímetre es van rescatar dues necròpoli de la mateixa època: El cementiri de Almarra I es va documentar un àrea de 320 m2, encara que s'estén prop de 3700 m2. Allí es van registrar 44 fosses de planta rectangular i cantons rodons de 39 inhumacions. Les dimensions de la mateixa oscil·len entre 30 a 40 cm de capçalera i 20 a 30 cm en els peus. L'orientació dels cadàvers segueix el procediment típic musulmà, cap al Sud-oest i els peus al Nord-est. 

Respecte a la Necròpoli de Almarra IV els restes apareixen en 655 m2 però solament es va excavar 110 m2 i es va documentar 19 fosses individuals. D'altra banda és igual que la Almarra I, encara que es va registrar un edifici amb nivell de fonamentació de maçoneria, separada amb morter d'i amb unes dimensions de 25 m2. En el seu interior es va trobar una llar circular de 120 de diàmetre.

cartell arqueologic almarra

1    ALQUERIA DE ALMARRA (Castalla)                               

LOCALIZACIÓN :  X= 705741     Y= 4274607     Situación: llano 
Altura: 640                                                              Desnivel   -

DESCRIPCIÓN: necrópolis                  Extensión: 110 m2;


Estructuras: 19 inhumaciones individuales en fosa. 
Se conservan cimientos de estructuras rectangulares. Además de una construcción de mampostería con cal.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLOGICA: Medieval (islamico) s. XII-XIII. Se han hallado fragmentos de cerámica tipo vasijas, jarras y jarritas y restos de fauna

BIBLIOGRAFIA E INTERVENCIONES: Segura Herrero, 2003.  Se hizo una intervención de urgencia en 2001 bajo la dirección de Gabriel Segura Herrero.

Cartell de la Conferència al 2008 sobre aquest jaciment

SEGURA HERRERO, G.; HUESCA PEREZ, C (2002): “La alquería Islámica de Almarra y sus necrópolis: nuevos datos para el conocimiento del espacio rural musulmán de la Foia de Castalla en los siglos XII-XIII. RFMC: 200-206. Castalla.

Este article el podeu consultar a la Revista de festes del 2002, per si voleu conèixer més detalls sobre este jaciment i la seua troballada mentre estava en construcció l'autovia.

Salutacions

Feu un comentari